PREVENTÍVNY PROGRAM FAS – ALKOHOL NEPOTREBUJEŠ

FAS

Alkohol? Vajíčko? Mozog?

Od septembra 2016 prinášame na školy program, ktorý svojim obsahom poukazuje na nástrahy alkoholu, no a to nielen počas života, ale už aj pred jeho začatím. Nebudeme sa ale o ňom len baviť, budeme skúmať, bádať a dospejeme až k tomu, že k plnohodnotnému životu ho vlastne ani nepotrebujeme.

Cieľom programu je poukázať na problematiku fetálneho alkoholového syndrómu, ktorá je aktuálna aj na Slovensku. Deťom a mladým chceme ukázať, čo spôsobuje alkohol, ako ovplyvňuje naše telo a čo dokáže robiť s našim mozgom. Pomocou pokusov a hodiny plnej dynamiky a zábavy sa vyhneme prílišnému moralizovaniu a nenásilnou formou nasmerujeme deti k poznaniu, že hoci je alkohol súčasťou našich životov, nie je to práve on, ktorý robí život krajším a pestrejším.

Trvanie programu: 1 vyučovacia hodina – 45 minút

Program je prispôsobený pre žiakov prvého aj druhého stupňa základných škôl

 

(Súčasťou  Centra diagnostiky, terapie a prevencie FAS je aj spolupráca s Dobrým centrom v Ružomberku)

FAS plagat