olga.okalova@ku.sk  |  0915 930 835        
Darujte 2% z dane Sociálne siete:

Cenník

Cenník poskytovaných služieb Centra diagnostiky, terapie a prevencie FAS –špecializovaného vedecko-výskumného pracoviska Katedry pedagogiky a psychológie PF KU

Poskytovaná služba – uvedená cena za 1 hodinu (60 minút) v EUR, ak nie je uvedené inak. Za každú načatú polhodinu účtujeme polovicu z uvedenej ceny. Pre klientov v hmotnej núdzi sú všetky služby pracoviska zadarmo.

Cenník je platný od 01.01.2016.

Vstupná diagnostika FAS/FASD

(komplexná diagnostika pozostávajúcu z jedného stretnutia = anamnestický rozhovor s rodičom/zákonným zástupcom bez prítomnosti dieťaťa; priama činnosť s dieťaťom, informácia o záveroch vyšetrenia a odporúčanie starostlivosti)35,00 € + DPH / 1 stretnutie, spolu v rozsahu 4 hodiny pre rodičov dieťaťa

Pre klientov detských domovov je vstupná diagnostika: 100,00 € + DPH / 1 stretnutie spolu v rozsahu 4 hodiny

Výjazd do školy k integrácii žiaka s FAS/FASD30,00 € + DPH / hod.

Odborná konzultácia pre iné subjekty (každá ďalšia hodina 10 eur): 20,00 € + DPH / hod.

Vypracovanie posudku, písomnej správy, odporučenia, IVP (poplatok sa neúčtuje pokiaľ je súčasťou komplexného vyšetrenia): 20,00 € + DPH / správa

Vyhotovenie iného potvrdenia: 10,00 € + DPH / správa

Preklad správy do iného jazyka: 13,00 € + DPH / normostrana