Zdroje

DOMÁCE

Registrujte sa na školenie

Registrácia pre naše vzdelávacie programy. Ponúkame zápisy do vzdelávacích programov od 1.4.2018 – 31.8.2018

REGISTRÁCIA


Observačná prax

Observačná prax je určená predovšetkým študentom Katolíckej univerzity. Prebieha počas akademického roka a riadnej semestrálnej výučby. Pre zapísanie sa kontaktujte zuzana.gejdosova@ku.sk


Letná škola

KOMU JE ŠKOLA URČENÁ?
Letná škola sa uskutoční v týždni od 2-6.7.2018. Je určená predovšetkým študentom a absolventom pedagogických odborov.
Téma: Asistent učiteľa u detí a žiakov s FASD

Čo sme pre vás pripravili?
Kazuistiky z praxe, teoretické bloky prepletené zážitkovými aktivitami, kde si nacvičíte zručnosti potrebné k premene bežných priestorov na priestory plné mutisenzorických výziev, ako aj užitočné materiály k témam workshopov.

Program:

9:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13:00 – 16:00
2.7.2018 workshop „Čo je to FASD?“ obed workshop „Senzorické prostredie – plánovanie a príprava“
3.7.2018 workshop „Skríning FASD?“ obed workshop „Senzorické prostredie – plánovanie a príprava“
4.7.2018 workshop „Diagnostika FASD?“ obed workshop „Senzorické prostredie – názorná ukážka úpravy prostredia“
5.7.2018 workshop „Terapia FASD?“ obed workshop „Senzorické prostredie – názorná ukážka úpravy prostredia“
6.7.2018 workshop „Prevencia FASD?“ obed workshop „Senzorické prostredie – názorná ukážka úpravy prostredia“

Pre zapísanie sa kontaktujte zuzana.gejdosova@ku.sk

ZAHRANIČNÉ: