KAMPAŇ 2018

Kampaň je súčasťou prevencie FASD. Jej cieľom je upozorniť na nevhodnosť požívania alkoholu počas tehotenstva, ktorý spôsobuje fetálny alkoholový syndróm a jeho spektrum. Poškodenie alkoholom vzniká aj pri malom množstve užitia.

Cieľom aktivít v roku 2018 je integrovať kampaň do stabilného portfólia osvetových činností na krajskej úrovni a to sieťovaním odborníkov i laikov k téme FASD za pomoci krajských koordinátorov.

Vážení respondent, cieľom vybranej aktivity kampane je zistiť aké majú na Slovensku zázemie odborníci, z oblasti zdravotnej, školskej a sociálnej starostlivosti k prevencii FAS/FASD, oproti odborníkom v iných krajinách EU. Výsledky aktivity budú zverejňované priebežne v médiách a na medzinárodnej vedeckej konferencii „European Conference on FASD 2018“ 24-26.9.2018 v Berlíne. Preto ak ste odborník pracujúci v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí vyplňte prosím Vami vybraný dotazník:

Zdravotnictvo
https://ankety.ku.sk/index.php/711486?lang=sk

Skolstvo
https://ankety.ku.sk/index.php/434745?lang=sk

Socialna praca
https://ankety.ku.sk/index.php/926835?lang=sk

Aktivity kampane


Cieľová skupina kampane