olga.okalova@ku.sk  |  0915 930 835        
Darujte 2% z dane Sociálne siete:

Následky FAS

Primárne postihnutie

Pri FASD je primárne postihnutý mozog a CNS. Okrem faciálnej dysmorfie a spomaleného rastu sú závažným spôsobom dotknuté mentálne funkcie, najmä nevyvinuté exekutívne funkcie, oslabená pamäť, neschopnosť zdravého úsudku, senzomotorická dezintegrácia a ďalšie.

Tabuľka 1.

Primárne postihnutie a jeho prejavy v správaní


Sekundárne postihnutie

Sekundárne postihnutie sú ťažkosti, s ktorými sa dieťa nenarodilo. Vhodným prístupom pri skorej diagnóze im dokážeme predísť.

Tabuľka 2.

Sekundárne postihnutie a jeho prejav v správaní

Terciárne postihnutie

Podľa Streissguthovej (2004) sú pre dospelých neliečených s diagnózou FASD typické nasledujúce ťažkosti:

  • 80% sa lieči na psychiatrii
  • 61% neukončená školská dochádzka
  • 60% problémy so zákonom
  • 50% inštitucionalizácia vo väzení alebo liečebni pre psychiatricky chorých
  • 46% vlastná závislosť na alkohole a drogách

Ak FASD  je diagnostikovaný až vo veku 10 – 14 rokov, prognózu je ťažké ovplyvniť. Vedeckých štúdií ukázali, že postihnuté deti sú marginalizované, utekajú z domu, majú zvýšený výskyt psychiatrických ochorení, častejšie užívajú návykové látky, častejšie sa u nich vyskytujú krádeže, samopoškodzovanie, pokusy o samovraždu, nadmerná riziková sexuálna aktivita, nedokážu si udržať prácu. Včasná intervencia má veľký význam pre zlepšenie prognózy týchto detí. S cielenou intervenciou mnohí fungujú v dospelosti dobre.