olga.okalova@ku.sk  |  0915 930 835        
Darujte 2% z dane Sociálne siete:

O Fetálnom alkoholovom syndróme

Fetálny alkoholový syndróm postihuje jedno z 3000 detí v západných krajinách. Je spôsobený hlavne počas prvých dvanástich týždňov (1 trimester) tehotenstva pitím matky. FAS – opisuje súbor príznakov detí matiek, ktoré v tehotenstve konzumovali alkohol a sú prítomné všetky príznaky, teda typické poškodenie tváre a CNS ako aj nízky vzrast. Podľa zahraničnej literatúry je FAS najčastejšou preventabilnou príčinou duševnej zaostalosti, porúch učenia, správania a PAS.

Ak sú prítomné len niektoré znaky, vznikajúce kombinácie jednotlivých postihnutí. Tieto sú spolu zastrešené pod spektrum FAS – Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD), čo v preklade znamená spektrum porúch fetálneho alkoholového syndrómu. Patrí sem FAS, parciálny FAS, statická encefalopatia, neurobehaviorálna porucha.