olga.okalova@ku.sk  |  0915 930 835        
Darujte 2% z dane Sociálne siete:

Odborná prax

Odborná prax vo FAS centre

Ste študentmi študijných odborov sociálna práca, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, pedagogika, liečebná pedagogika a ďalších pedagogických programov?

Ponúkame vám možnosť absolvovať odbornú prax v Centre diagnostiky, terapie a prevencie FAS, špecializovanom vedecko-výskumnom pracovisku Katedry pedagogiky a psychológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Absolvovanie praxe u nás prináša hlavné výhody:

  • získanie praktických skúseností,
  • práca pod supervíziou skúsených odborníkov,
  • nové teoretické poznatky z oblasti fetálneho alkoholového syndrómu.

Pokiaľ máte záujem o absolvovanie odbornej praxe v našom centre, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu.