olga.okalova@ku.sk  |  0915 930 835        
Darujte 2% z dane Sociálne siete:

Pre pedagógov

Žiaci s prenatálnou expozíciou alkoholu v triede

Učitelia učili a učia deti s FAS. Iba malé percento detí má stanovenú diagnózu FAS/FASD, väčšina je bez nej. Niektoré deti majú aj príznaky na tvári, väčšina nemá viditeľné postihnutie tváre a nezaostávajú v raste. Väčšina detí s FASD vyzerá ako ich spolužiaci, úplne normálne, a predsa majú skryté postihnutie. Učitelia sa väčšinou trápia s nečakanými a neodhadnuteľnými zmenami v správaní a problémami pri učení.  Učiť takéto deti je pre učiteľa i rodičov výrazne frustrujúca  a znechucujúca činnosť. Učitelia zisťujú, že klasický spôsob učenia u týchto detí vôbec nefunguje.  Deti s FASD chcú dosiahnuť úspech a potešiť svojich učiteľov  ale nakoniec cítia, že to nedokážu. V spoločnosti je nedostatok vedomostí  a pochopenia pre takto postihnuté deti. Deti, ktoré nemajú stanovenú diagnózu, bývajú nepochopené. Neúspechy sú zdôvodňované nedostatočným úsilím pri učení.

“Nesnaží sa dostatočne.”
“Dokázal by to, ale sa nesnaží.”
“Ak ho to nezaujíma, nemá motiváciu to robiť.”
“Nikdy som nestretla viac tvrdohlavejšieho…”

Dôvod, prečo sa deťom s FASD nedarí v škole, nezavinili oni. Majú poškodený mozog toxickým pôsobením alkoholu počas vnútromaternicového vývinu.  Našťastie nie všetky deti matiek, ktoré počas tehotenstva pili alkohol, si so sebou nesú poškodenie mozgu na celý život. Postihnututie mozgu je trvalé a celoživotné a tieto deti majú následky. Nevyrastú z týchto problémov ani nie je na to liek. Napriek tomu je tu nádej, že deti s FASD sa dokážu učiť a dospelí ľudia s FASD dokážu žiť činorodý a produktívny život. Najdôležitejší rozdiel  je, ako boli včas rozpoznané  ich obmedzenia a či bola zahájená včasná intervencia, kde sa pedagógovia prispôsobia diagnóze a naučia sa nové spôsoby ako  reagovať a vzdelávať tieto deti.Hoci žiaci s FASD sú odlišní, majú spoločné správania a učebný štýl. Iba keď učiteľ pozná konkrétny učebný štýl žiaka s FASD, môže s ním začať efektívne pracovať. Ak učiteľ zistí podobný profil  u nediagnostikovaného žiaka, môže navrhnúť odoslanie na diagnostiku. FASD vyžaduje lekárske vyšetrenie, hoci zatiaľ nie sú k dispozícii krvné testy.

Zdroj: http://www.rise.duke.edu/download/FASD_Guide.pdf, preklad MUDr. Janka Nosková, MPH


Novinka

Od septembra 2017 spúšťame pre učiteľov vzdelávanie. Viac pod odklikom VZDELAVANIE.