olga.okalova@ku.sk  |  0915 930 835        
Darujte 2% z dane Sociálne siete:

Prevencia

Preventívne aktivity realizujeme v interakcii s nasledujúcimi cieľovými skupinami:

  • zdravotníci: gynekológovia, pediatri
  • učitelia
  • sociálni pracovníci
  • polícia a súdnictvo
  • rodičia a opatrovatelia
  • laická verejnosť

Protektívne faktory – vedci identifikovali ochranné faktory pri edukácii žiakov s FAS/FASD, ktoré zmierňujú následky primárneho poškodenia a môžu zabrániť vzniku sekundárneho a terciárneho postihnutia. Patrí medzi ne skorá diagnóza do 5. roku veku, ktorá objasňuje rodičom a pedagógom, prečo dieťa reaguje inak ako ostatné deti a stabilné, predvídateľné a nestresujúce edukačné prostredie.

Od septembra 2016 do júna 2017 prinášame do škôl program, ktorý svojim obsahom poukazuje na dôsledky alkoholu, no a to nielen počas života, ale už aj pred jeho začatím.

Nebudeme sa ale o ňom len baviť, budeme skúmať a bádať.

Cieľom programu je poukázať na problematiku fetálneho alkoholového syndrómu, ktorá je aktuálna aj na Slovensku. Deťom a mladým chceme ukázať, čo spôsobuje alkohol, ako ovplyvňuje naše telo a čo dokáže robiť s našim mozgom. Pomocou pokusov a hodiny plnej dynamiky a zábavy sa vyhneme prílišnému moralizovaniu a nenásilnou formou nasmerujeme deti k poznaniu, že hoci je alkohol súčasťou našich životov, nie je to práve on, ktorý robí život krajším a pestrejším.

Trvanie programu: 1 vyučovacia hodina – 45 minút
Program je prispôsobený pre žiakov prvého aj druhého stupňa základných škôl

Predbežné výstupy programu
Do programu sa k dnešku zapojilo 1235 detí vo veku od 5 – 15 rokov z 12 MŠ a 14 ZŠ v okrese Ružomberok.
Deti vypĺňali dotazníky vždy na začiatku a na konci hodiny. Na začiatku hodiny sa k otázke: „Vieš čo je to fetálny alkoholový syndróm?“ vyjadrilo odpoveďou NIE 1105 detí. Na konci hodiny sa na túto otázku vyjadrilo odpoveďou ÁNO 1212 detí. Zvyšné otázky súviseli s pojmom „alkohol“ a jeho rozpoznania v dennodennej konzumácii.