olga.okalova@ku.sk  |  0915 930 835        
Darujte 2% z dane Sociálne siete:

Protektívne faktory

Napriek závažným negatívnym faktorom, ktoré sťažujú život a vývoj deťom s FASD, vedci identifikovali ochranné faktory, ktoré zmierňujú následky primárneho poškodenia a môžu zabrániť vzniku sekundárneho a terciálneho postihnutia.  Výskumom boli identifikované 4 ochranné faktory, ktoré zabránili vzniku sekundárneho a terciálneho postihnutia u detí s FAS/FASD:

1. Skorá diagnóza do 5. roku veku, ktorá objasňuje rodičom a pedagógom, prečo dieťa reaguje inak ako ostatné deti.

2. Stabilné, predvídateľné a nestresujúce prostredie. Deti s FAS sú zvlášť citlivé na stresy, narušené vzťahy. Aby sme predišli ďalšiemu postihnutiu je potrebná podpora rodine.

3. Život v rodine bez násilia. Deti, ktoré neprežili v rodine alebo v partii agresivitu a násilie, nemali sekundárne a terciálne postihnutie.

4. Dostupnosť individuálnych liečebných a terapeutických  programov. Deti a ich rodiny, ktoré neabsolvovali terapeutické programy, mali viac sekundárnych postihnutí.