Zdroje

Pozrite si databázu zdrojov o FASD

Zdroje

Vzdelávací program pre inkluzívnu školu

Ide o úvodný tréning pre pedagogický i nepedagogický personál, ktorý prichádza do kontaktu s deťmi či žiakmi s FASD. Tréning poskytuje základnú paradigmu pre lepšie porozumenie porúch spektra fetálneho alkoholového syndrómu a jeho vzdelávacie špecifiká a dôsledky.

Kurz je realizovaný v rozsahu 8 hodín. Od účastníkov sa očakáva, že sa zúčastnia všetkých hodín (1 dňové stretnutie), ako aj zrealizovanie a prezentovanie zadaných úloh v rámci záverečného kolokvia. Osvedčenia o absolvovaní budú udelené tým, ktorí naplnia kvalifikačné očakávania kurzu. Ak máte záujem o registráciu celoškolského tímu, obráťte sa na svojho krajského koordinátora, tu.

Aktuálne kurzy

FASD 01
október a november 2018

Upozornenie:
Na zabezpečenie spravodlivého prístupu ku kurzu žiadame, aby ste zrealizovali registráciu tu.